Reparation av lastpallar

Licensierade reparationer av EUR-pallar enligt fordringarna i UIC Code 435-4.

Certifierat av Det Norske Veritas (DNV) sedan 1982. Licens nr. A 21.

Vi reparerar EUR-pallar med högst 4 fel. I de fall lastpallen omfattas av flera fel utrangeras den och blir till s. k. B-pall, som “avidentifieras” genom att märkningarna på EUR-klossarna övermålas. Pallar av sämre kvalitet än s. k. B-pallar skrotas och kasseras. Kasserade lastpallar återvinns genom flisning.